INFORMACJE

Nasze biuro mieści się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dworcowej 8 w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Celnego i jest usytuowane w pobliżu ważnego węzła komunikacyjnego przy szlaku tranzytu Wschód – Zachód z dostępem do drogi krajowej nr 1 i 8.

Dla Państwa potrzeb dostosujemy swój czas pracy tak, aby zakończyć wszystkie czynności w godzinach pracy Oddziału Celnego w Piotrkowie Trybunalskim tj. do godz. 15.15.

Agencja Celna wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów może obsługiwać towary w procedurze wywozu z zastosowaniem procedur uproszczonych poza godzinami pracy urzędu celnego.

Takie rozwiązanie pozwoli zachować płynność realizacji obrotu towarowego z zagranicą.

NIP: 769 160 05 09
REGON: 100286281