USŁUGI

Świadczymy usługi obejmujące swoim zakresem wszystkie czynności przewidziane przepisami prawa celnego takie jak:

 • Przygotowujemy niezbędne dokumenty i dokonujemy zgłoszeń we wszystkich procedurach celnych zgodnie z WKC, (Obejmujemy towary procedurą wywozu, przecedurą dopuszczenia do obrotu, procedurami gozpodarczymi itp.)
 • Odprawiamy towary w procedurze wywozu z zastosowaniem procedury uproszczonej,
 • Obejmujemy towary procedurą składu celnego (stała współpraca ze składem celnym),
 • Przygotowujemy niezbędne dokumenty towarzyszące wysyłkom towarów – CMR, TIR, EUR.1, A.TR, Świadectwa pochodzenia, itp.,
 • Przygotowujemy i składamy wnioski do właściwych instytucji w celu pozyskania dokumentów pozwalających wprowadzić artykuły do obrotu (SANEPID, WIJHARS, itp.),
 • Służymy swoją wiedzą w zakresie doradztwa celnego,
 • Wnosimy odwołania i składamy wnioski do organów celnych,
 • Pośredniczymy w obrocie międzynarodowym:
  INTRASTAT, Akcyza, EORI, PDR,
 • Sporządzamy deklaracje INTRASTAT,
 • Przygotowujemy faktury wewnętrzne do nabyć oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych.