Wszyscy przedsiębiorcy powinni wiedzieć, że importując towary spoza krajów Unii Europejskiej, musimy liczyć się z szeregiem formalności związanych z odprawą celną. Wymogi te dotyczą nie tylko opłat, ale przede wszystkim różnego rodzaju dokumentacji dotyczących naszego towaru, dlatego też przedstawiamy ich rodzaje. Oto, jakie dokumenty są wymagane przy imporcie towarów.

Faktura handlowa

Faktura handlowa (Commercial invoice) jest to jeden z najważniejszych dokumentów w całej tej procedurze, który bezwzględnie powinien zawierać takie dane jak:

  • Dane oraz numer faktury
  • Nazwę i ilość towaru
  • Pełne dane sprzedawcy oraz kupującego
  • Cenę jednostkową towaru
  • Wartość całego towaru
  • Informacja o kraju pochodzenia towaru

Poza wyżej wymienionymi danymi faktura handlowa musi także posiadać klauzulę związaną z warunkami dostawy zgodnymi z Incoterms, w której powinny być zawarte takie rzeczy jak cel wysyłki, koszt transportu, a także data i podpis osoby wystawiającej fakturę.

Pochodzenie towaru

Jest to rodzaj certyfikatu wystawiany przez izbę przemysłowo-handlową danego kraju, który określa miejsce produkcji danego towaru. Dotyczy to różnego rodzaju produktów takich, jak na przykład odzież, a pomaga znacznie w uzyskaniu ulg dotyczących opłat celnych.

Certyfikat CE

Jest to kolejny ważny dokument, ponieważ dotyczy on branży elektronicznej. Certyfikat CE to nic innego jak deklaracja producenta dotycząca tego, że dany produkt został wykonany zgodnie z wymogami prawa Unii Europejskiej.

Certyfikat RoHS

Jest to następny dokument dotyczący branży elektronicznej. Celem tego certyfikatu jest potwierdzenie, tego iż produkt elektroniczny zawiera małe ilości szkodliwych dla naszego zdrowia oraz środowiska naturalnego substancji.

Lista ładunkowa

Jest to dokument nazywany po angielsku Packing List, którego celem jest potwierdzenie tego, jakie towary zostały zapakowane na środek transportu. Jako, że jest to bardzo ważne, to ten dokument powinien zawierać takie informacje jak pełna waga ładunku, waga jednostkowa, dane nadawcy i odbiorcy, ilość towaru, warunki dostawy i numer faktury.

Inne dokumenty

W zależności od tego, jakiego rodzaju towary importujemy, to powinniśmy także wiedzieć, że niektóre rodzaje towarów wymagają także specjalnych kontroli przeprowadzonych na przykład przez Sanepid (dotyczy to towarów spożywczych) bądź też pozwoleń na import środków chemicznych czy też akumulatorów. Kiedy importujemy jakikolwiek towar, to warto również zadbać o dostarczenie kopii rachunku bądź przelewu tak, aby Urząd Celny wiedział jaka jest faktyczna cena importowanego towaru.

Kto może pomóc?

Doradztwo Celne

Doradztwo Celne

Jak widać formalności związanych z importem towarów jest bardzo wiele, dlatego też warto powierzyć je specjalistom w tej dziedzinie. Idealnym rozwiązaniem w takim przypadku będzie skorzystanie z usług agencji celnej Odprawa, której pracownicy w bardzo szybki oraz przejrzysty sposób zajmą się odprawą celną naszego towaru. Warto pamiętać, iż gdy korzystamy z tego typu firm to potrzebne jest napisanie specjalnego upoważnienia, aby agencja celna załatwiała wszystko w naszym imieniu.