Chyba każdy z nas wie, że podczas importu towarów do Polski trzeba zapłacić opłaty celne. Jednak nie każdy jest świadomy tego, że eksport towarów poza kraje Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością przeprowadzenia odprawy eksportowej. Jest to procedura, która obejmuje sprawdzenie dokumentów przewozowych a także uiszczenie odpowiednich opłat. Sprawdź, jak wygląda odprawa celna przy eksporcie towarów.

Potrzebne dokumenty eksportowe

agencja eksportowa zajmuje się przygotowaniem wszystkich dokumentów dla swoich klientów, ale niestety nie oznacza to, że mogą zająć się oni wszystkim. Agencja zajmująca się eksportem potrzebuje pewnych dokumentów eksportowych, które pozwalają na objęcie towarów procedurą wywozu z Unii Europejskiej.

Najważniejsze dokumenty eksportowe to:

 • Faktura – może to być także faktura prowizoryczna albo proforma (tylko w przypadku materiałów o charakterze niehandlowym, jak na przykład próbki, ulotki, opakowania zwrotne). W grę wchodzą także umowa sprzedaży, orzeczenie sądu o nabyciu praw spadkowych czy akt darowizny. Faktura eksportowa jest niezwykle ważnym dokumentem i musi mieć ustaloną formę. Zazwyczaj mają one zerową stawkę podatku VAT. Zgodnie z przepisami taka FV musi zawierać:
 • dane kontrahenta,
 • dane nabywcy,
 • kolejny numer faktury,
 • miejsce i datę wystawienia,
 • rodzaj towarów,
 • ilość towarów,
 • wartość towarów,
 • warunki dostawy.
 • Pozwolenie jeśli jest wymagane – niektóre kraje mają określone prawa dotyczące przewożenia różnych towarów. Dlatego, jeśli tylko to koniecznie, potrzebne są stosowne zezwolenia, dzięki którym można na przykład wwozić owoce i warzywa do danego kraju.
 • Specyfikacja towarów – jeśli faktura nie spełnia roli specyfikacji towarów, to potrzebna jest osobna specyfikacja towarowa lub packing list, dzięki temu celnik będzie mógł określić dokładnie jakie produkty i w jakiej ilości są przewożone.

Współpracuj z celnikiem przy odprawie

Odprawa może być stresującym doświadczeniem za pierwszym razem, ale podczas odprawy celnej należy współpracować z celnikiem i odpowiadać na wszystkie jego pytania, aby uniknąć nieporozumień czy kłopotów.  Celnicy doskonale wiedzą, na czym polega ich praca i o jakie sprawy mogą pytać, może więc zdarzyć się, że celnik poprosi na przykład o wskazanie kosztów transportu. Jeśl koszty nie są znane przewoźnikowi, to powinien on je oszacować zgodnie ze stanem faktycznym.

Odprawa celna przy eksporcie jest procesem, który koniecznie należy przejść. Zwykle jednak odprawa jest szybka i prosta!