Jedną z usług, jaką może zaoferować agencja celna, jest przygotowanie oraz przekazanie specjalnej deklaracji Intrastat. Jest ona częścią systemu, który obejmuje wymianę handlową między Państwami Unii Europejskiej. Co istotne nie każda firma, która prowadzi wymianę towarów w Unii, ma obowiązek przekazywania danych do Intrastat. Warto bliżej poznać ten system oraz zasady jego funkcjonowania.

Czym jest system Intrastat?

Pod nazwą Intrastat kryje się system statystyczny, który daje możliwość zbierania informacji. Jest on odpowiedzialny za ustalanie stanu transakcji w obrębie unii Europejskiej. System Intrastat powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie urzędów, które po zniesieniu obowiązku wspólnotowego straciły główne źródło danych. Do przesyłania informacji w obrębie systemu firmy wykorzystują deklaracje Intrastat-Wywóz lub Intrastat-Przywóz.

Jakie firmy muszą składać deklarację Intrastat?

Faktem jest, że wiele firm nie do końca zdaje sobie sprawę z funkcjonowania systemu Intrastat oraz obowiązków, jakie z tego tytułu na nich spoczywają. Powodem tego jest fakt, że system Intrastat nie obejmuje wszystkich podmiotów gospodarczych. Oznacza to, że nie każda firma, która realizuje transakcje w obrębie Unii Europejskiej, ma obowiązek składania deklaracji informacyjnych. Kto musi to robić? Przede wszystkim osoby fizyczne lub prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej. Pod warunkiem, że są podatnikami VAT, prowadzą wymianę z innymi krajami oraz przekroczyły progi ustalone przez Prezesa GUS.

Aktualizacja tych progów odbywa się raz w roku. Dotyczą one zarówno wywozu jak i przywozu. W momencie przekroczenia założonych limitów przedsiębiorca będzie musiał zapoznać się z deklaracją Intrastat. Co istotne nie jest konieczne składanie obu deklaracji (przywóz, wywóz) jeżeli w którymś z przypadków nie został przekroczony limit kwotowy.

Jak wygląda przekazanie deklaracji Intrastat?

Deklaracja Intrastat musi być złożona w Izbie Celnej w Szczecinie. Deklaracje mogą być składane również w formie elektronicznej. Dopuszczalne jest przesłanie deklaracji przez Internet lub w formie danych na płycie CD czy pendrive. Co ciekawe deklarację w imieniu przedsiębiorcy może złożyć również wybrana agencja celna.

W przypadku deklaracji Intrastat za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego przedsiębiorca dokonał dostawy lub nabycia wewnątrzwspólnotowego. Deklarację za dany miesiąc należy złożyć do 10 dnia kolejnego miesiąca. Przedsiębiorca może także składać tzw. deklaracje cząstkowe, które obejmują krótszy okres czasu. Ważne jednak, aby wszystkie deklaracje cząstkowe objęły łącznie cały miesiąc rozliczeniowy.

Intrastat

Intrastat

Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji w terminie wiąże się z ryzykiem nałożenia kary finansowej. Może ona wynosić 3000 złotych za każdy nierozliczony miesiąc. Karę nakłada na przedsiębiorcę Urząd Celny.