Otwarcie granic i współpraca międzynarodowa na gruncie gospodarki sprawiają, że coraz szybciej i łatwiej przebiega spedycja towarów pomiędzy poszczególnymi krajami. Rosnące możliwości środków transportu to też większy zasięg działań i możliwości. Niezmienne jednak pozostają liczne formalności dotyczące transportu międzynarodowego. Tu z pomocą przychodzi nam profesjonalna agencja celna.

Reprezentacja przed Służbą Celną

To podstawowe zadanie profesjonalnej agencji celnej. Import oraz eksport towarów różnego rodzaju zawsze wymaga dopełnienia licznych formalności. Ważnym elementem obrotu towarami i produktami są procedury celne, które mają decydujący wpływ na możliwość ich transportu. Zaniedbanie tych procedur skutkować może zatrzymaniem ładunku na granicy, co wpłynie na terminowość realizacji zamówienia.

agencja celna będzie nas reprezentować między innymi w sprawach:

  • odprawy ostatecznej;
  • odprawy czasowej;
  • uszlachetnienia biernego i czynnego;
  • wywozu poza obszar Unii Europejskiej;
  • świadectw pochodzenia (EUR1, ATR);
  • otwierania i zamykania karnetów TIR;
  • składania i odbioru wniosków do Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  • wypełniania deklaracji akcyzowych AKC-U.

Agencja Celna może działać w imieniu przedsiębiorstwa jedynie na podstawie upoważnienia. Natomiast dokonanie odprawy celnej wymaga posiadania przez firmę numeru EORI. Uzyskać można go poprzez rejestrację w elektronicznym systemie Służby Celnej lub za pośrednictwem agencji spedycyjnej.

Uproszczona procedura celna

Oferowana klientom przez agencję celną procedura uproszczona polega na przejęciu przez zaufanego importera/eksportera wszelkich formalności związanych z odprawą celną. Równoznaczne jest to również z przejęciem przez agencję całkowitej odpowiedzialności za poprawny przebieg wszystkich formalności. Organy administracyjne dokonują wówczas jedynie kontroli prawidłowości zgłoszeń, jakich dokonuje agencja celna. Co daje takie rozwiązanie?

To przede wszystkim ogromne ułatwienie w przeprowadzaniu działań umożliwiających objęcie towarów procedurami celnymi. Ograniczone zostają działania organów celnych, a jednocześnie czas trwania poszczególnych odpraw zostaje znacząco skrócony. Pozwala to na oszczędności finansowe, a także stosowanie dostaw na czas, tak zwanych just-in-time, czy też technologii elektronicznego przetwarzania danych. Procedura uproszczona pozwala ponadto zrealizować wszystkie czynności związane z odprawą celną w biurze agencji celnej.