Przewożenie towarów przez granicę często powoduje problemy i nieporozumienia. Unikniemy ich, korzystając z profesjonalnych porad pracowników agencji celnej.

Agent celny – czyli kto?

Najważniejszym zadaniem agenta celnego jest reprezentowanie firm przed państwowymi organami celnymi i podatkowymi, w związku z obrotem towarami za granicą. Ma być profesjonalnym pełnomocnikiem zarówno w sferze ceł, podatków, jak i zgłoszeń statystycznych.  Żeby trafić na listę profesjonalnych agentów celnych, trzeba spełnić kilka warunków. Należy mieć pełną zdolność do czynności prawnych, posiadać kwalifikacje i doświadczenie w obsłudze celnej. Agentem nie może zostać ktoś, kto był karany za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciw mieniu lub za czyny związane z obrotem gospodarczym, obrotem pieniędzmi lub papierami wartościowymi, albo za przestępstwa skarbowe. Listę agentów celnych oficjalnie ogłasza Minister Finansów.

Towar trzeba zgłosić

Chociaż od 1 maja 2004 roku operacje handlowe wewnątrz Unii Europejskiej przeprowadzane są bez kontroli celnej, to wciąż trzeba je zgłaszać, składając specjalne deklaracje. Są one gromadzone w systemie Intrastat, stosowanym do dostarczania informacji na temat wysyłek i przewozów towarów wspólnotowych, niezgłaszanych Urzędom Celnym. To z systemu Intrastat pobierane są niezbędne informacje o obrocie handlowym wewnątrz Unii. Zgłaszać należy każdy fizyczny przepływ towarów z jednego państwa członkowskiego do drugiego – przesyłka z Polski do Niemiec powinna zostać zgłoszona w systemach obu tych krajów. Na szczęście składanie deklaracji Intrastat można powierzyć pracownikom prywatnej agencji celnej. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu i daje pewność, że wszelkie formalności zostaną dopełnione zgodnie z przepisami.

Sprawy celne w profesjonalnych rękach

Powierzając opiekę celną nad przewożonymi przez nas towarami profesjonalnej agencji celnej, możemy na tym skorzystać. Porady celne doświadczonych osób pomogą nie tylko uniknąć kłopotów, ale też oszczędzą nasz czas. Pracownicy agencji przygotują za nas potrzebną dokumentację i wykonają zgłoszenie celne. Mogą także wykonać kompleksową odprawę naszych towarów, zarejestrować firmę w systemach EORI i PDR, które są częścią środowiska powstającego w Unii Europejskiej elektronicznego cła. Korzystając z usług agencji, można też liczyć na pomoc w zapłaceniu należności podatkowych i sporządzenie odwołań, zażaleń i innych wniosków dotyczących postępowania celnego. Wszystkie te usługi można znaleźć w ofercie firmy Odprawa. Agencja Celna. Poza tym Odpra w a zajmuje się także wieloma sprawami, które znacznie ułatwiają przejście przez odprawę celną przedsiębiorstwom, których działalność wiąże się z przewożeniem towarów.